VSAiT er en frivillig non-profit organisasjon som ønsker å samle det vietnamesiske studentmiljøet i Trondheim. Organisasjonen retter seg mot studenter ved NTNU og andre utdanningsinstitusjoner i Trondheim.