Hvem er vi?
VSAiT er en frivillig og nonprofitt organisasjon, der hensikten er å skape et bånd i det vietnamesiske studentmiljøet i Trondheim. Organisasjonen er hovedsakelig rettet mot studenter ved NTNU og andre utdanningsinstitusjoner i Trondheim. Vi sørger for en god integrering av norsk-vietnamesiske studenter i et norsk miljø, samtidig som den vietnamesiske kulturen blir bevart og ivaretatt med den unge generasjonen.

Vår historie
VSAiT ble opprettet i 1990, og var en voksende organiasasjon inntil 2009. I 2009 hadde VSAiT problemer med å finne nye styremedlemer som kunne overta driften av organiasasjonen, og det endte med at organiasasjonen ble lagt på is. To år senere i 2011, samlet en gruppe med interesse for å gjennomopprette VSAiT seg, og organiasasjonen kom til liv igjen. VSAiT var en veldig liten organiasasjon i begynnelsen av gjennomopprettingen, men siden da har VSAiT oppleved en stor utvikling.

Struktur
VSAiT består av et frivelig styre som har ansvaret for å drive organiasasjonen og planlegge arrangementer. Medlemmene i styret blir valgt på den årlige generalforamlingen ved slutten av vårsemesteret.